درباره شرکت

شرکت ساختمانی اندیشمندان مسکن ساز آرشام

شرکت ساختمانی اندیشمندان مسکن ساز آرشام با تکیه بر دانش فنی متخصصین خود و تجهیزات پیشرفته در امر سیستم های نوین ساخت و ساز در سال 1385 تاسیس شد. مجموعه آرشام به عنوان شرکتی پیشرو در استفاده از سیستم هی قالب تونلی در امر ساخت و ساز انبوه مسکن شناخته می شود.

این شرکت اولین بار در نیمه سال 1388 همزمان با شروع طرح مسکن مهر در شهر جدید پرند با اخذ قرارداد انبوه سازی در مجموعه صنعتی سازی کشور، تکنولوژی منحصر به خود در زمینه انبوه به روش قالب تونلی را آغاز نمود و توانست با ارائه سیستم های ایمن در برابر زلزله و با کیفیت و سرعت ساخت بالا، علاوه بر کسب رضایت متقاضیان نسبت به تحویل به موقع و رعایت اصول و الزامات مطایق با مقررات ملی ساختمان بومی کشور ایران، موجب جلب اعتماد کارفرمایان فعال در صنعت ساخت و ساز بر واگذاری پروژه های جدید به این شرکت گردد. در حال حاضر شرکت آرشام با استفاده از تجهیزات و امکانات خود و با تکیه بر اکیپ های متخصص در زمینه اجرا سیستم های قالب تونلی، دارای ظرفیت پذیرش و اجرای پنج هزار واحد مسکونی به روش صنعتی سازی می باشد.

محمت امانت

رئیس هیئت مدیره

کادریر کسکین

نایب رئیس هیئت مدیره

منصور خسروی

عضو هیئت مدیره

محمد شیخی

مدیرعامل

گواهی نامه عضویت انجمن بتن ایران

گواهی نامه عضویت انجمن صنفی انبوه سازان مسکن

گواهی نامه عضویت سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران

لوح قدردانی

گواهی عضویت انجمن فولاد ایران

گواهی نامه ISO9001:2015

گواهی نامه ISO10006:2017

گواهی نامه ISO45001:2018

چارت سازمانی شرکت اندیشمندان مسکن ساز آرشام

برترین شرکت ارائه دهنده سیستم قالب تونلی

در حال حاضر شرکت آرشام با استفاده از تجهیزات و امکانات خود و با تکیه بر اکیپ های متخصص در زمینه اجرا سیستم های قالب تونلی، دارای ظرفیت پذیرش و اجرای پنج هزار واحد مسکونی به روش صنعتی سازی می باشد.