تجهیزات

       تجهیزات شرکت آرشام

  • قالب تونلی 10 ست کامل به میزان 4000 متر مربع
  • قالب دوکا به میزان 6000 متر مربع
  • قالب پری 3000 متر مربع
  • خط ساخت و مونتاژ درب و پنجره
  • خط ساخت و تولید شبکه میلگرد مش
  • خط ساخت و تولید قالب تونلی
  • تاور کرین 6 ، 10 ، 12 تنی به تعداد 14 دستگاه
  • سانترال بتن 60 متر مکعب 2 دستگاه
  • سانترال بتن 140 متر مکعب