روش های اجرا

قالب تونلی

ویژگی های فنی سیستم قالب تونلی عبارت است از:

 • یکپارچگی سیستم و بهبود رفتار لرزه ای آن به دلیل عملکرد یکپارچه سازی سازه
 • تغییر ماهیت تمرکز تنش از حالت گره ای و متمرکز به صورت گسترده به علت تبدیل سازه از حالت تیر-ستون-دیوار به حالت دل-دیوار
 • عملکرد سقف سازه به صورت دیافراگم صلب و قابلیت انتقال بارهای قائم و جانبی به دیوارها
 • افزایش درجه نامعینی سازه و تاخیر بیشتر در تشکیل لولاهای پلاستیک در اعضا و در نتیجه قابلیت تحمل بیشتر نیروها و لنگرها
 • تقارن سازه ای و منظم بودن ساختمان (در ارتفاع و پلن)

 

 

 

        کلیات قالب تونلی

 • سیستم کاملا فولادی
 • مدت زمان سریع
 • دیوارها نقش باربری و ثقلی جانبی
 • عدم اجرای ستون و سقف
 • موقعیت بلوک ها به صورت منفصل
 • دیواره دال یکپارچه ریخته می شود
 • ایجاد نظم کاری روزانه

 

        شاخص برتری فنی

 • مقاومت مناسب در برابر زلزله
 • کنترل دقیق تر اجرا و کیفیت در مقایسه با استانداردها
 • قابلیت استفاده از مصالح پیش ساخته و نیمه پیش ساخته
 • امکان طراحی و ساخت مدولار

 

       شاخص برتر اقتصادی

 • سرعت ساخت
 • کاهش هزینه ساخت
 • بازگشت سریعتر سرمایه
 • طول عمر بالای بنا
 • کاهش پرت مصالح
 • کاهش نیروی انسانی