1024 واحدی کرمانشاه

اطلاعات پروژه
  • تاریخ ساخت: 1389 - 1390
  • مکان: کرمانشاه
  • دسته بندی: Arsham Projects
  • تعداد بلوک : 23
  • تعداد طبقات : 11
  • مدت زمان اجرا : 18 ماه
جزئیات پروژه

پروژه 1024 واحدی واقع در شهر کرمانشاه که شامل 23 بلوک 11 طبقه می باشد. این پروژه در سال 1389 آغاز شد و 18 ماه پس از آن به پایان رسید.

جزئیات بیشتر در مورد پروژه

پروژه 1024 واحدی واقع در شهر کرمانشاه که شامل 23 بلوک 11 طبقه می باشد. این پروژه در سال 1389 آغاز شد و 18 ماه پس از آن به پایان رسید.