715 واحدی پردیس

اطلاعات پروژه
  • تاریخ ساخت: 1393- 1396
  • مکان: فاز 5 شهر پردیس
  • دسته بندی: پروژه های آرشام
  • تعداد بلوک 13 :
  • تعداد طبقات : 14
جزئیات پروژه

پروژه 715 واحدی واقع در فاز 5 شهر پردیس شامل 13 بلوک در 14 طبقه مسکونی می باشد که در سال 1393 آغاز و پس از سه سال به اتمام رسید.

جزئیات بیشتر در مورد پروژه

پروژه 715 واحدی واقع در فاز 5 شهر پردیس شامل 13 بلوک در 14 طبقه مسکونی می باشد که در سال 1393 آغاز و پس از سه سال به اتمام رسید.